5 דקות תורה ביום: מה יעשה אדם במידה ופספס את התפילה?

5 דקות תורה ביום: מה יעשה אדם במידה ופספס את התפילה?

תגובות