5 דקות תורה ביום: האם צריך לענות "ברוך הוא וברוך שמו" בקידוש?

5 דקות תורה ביום: האם צריך לענות "ברוך הוא וברוך שמו" בקידוש?

תגובות