5 דקות תורה ביום: אין קידוש אלא במקום סעודה

5 דקות תורה ביום: אין קידוש אלא במקום סעודה

תגובות