5 דקות תורה ביום: מדוע מגביהים את הגוף והעקב בשעת הקדושה?

5 דקות תורה ביום: מדוע מגביהים את הגוף והעקב בשעת הקדושה?

תגובות