5 דקות תורה ביום: מדוע בזמן הקדושה מצמידים רגליים?

5 דקות תורה ביום: מדוע בזמן הקדושה מצמידים רגליים?

תגובות