הרב אורי זוהר, פרשת ואתחנן / Rabbi Uri Zohar, Parashat Vaetchanan ✡

תגובות