הרב בן ציון מוצפי שליט"א, פרשת בלק | תשע"ד / Rabbi Ben Zion Mutzafi, Par...

תגובות