5 דקות תורה ביום: האם מותר לבלוע כדור הנקרא "קלי צום"?

5 דקות תורה ביום: האם מותר לבלוע כדור הנקרא "קלי צום"?

תגובות