5 דקות תורה ביום: קידוש בליל שבת - בעמידה או בישיבה?

5 דקות תורה ביום: קידוש בליל שבת - בעמידה או בישיבה?

תגובות