5 דקות תורה ביום: היכן ניתן להוסיף בקשות אישיות בתפילה?

5 דקות תורה ביום: היכן ניתן להוסיף בקשות אישיות בתפילה?

תגובות