5 דקות תורה ביום: בשחרית של תשעה באב מניחים תפילין?

5 דקות תורה ביום: בשחרית של תשעה באב מניחים תפילין?

תגובות