5 דקות תורה ביום: מי ששכח שיש צום ואכל - ימשיך לצום?

5 דקות תורה ביום: מי ששכח שיש צום ואכל - ימשיך לצום?

תגובות