5 דקות תורה ביום: מדוע פוסעים שלוש פסיעות בסוף התפילה?

5 דקות תורה ביום: מדוע פוסעים שלוש פסיעות בסוף התפילה?

תגובות