5 דקות תורה ביום: האם מותר בתפילה לכרוע גם במקומות שלא צריך?


תגובות