5 דקות תורה ביום: בתשעה באב מברך "שעשה לי כל צרכי"?

5 דקות תורה ביום: בתשעה באב מברך "שעשה לי כל צרכי"?

תגובות