5 דקות תורה ביום: דין סעודה מפסקת בתשעה באב שחל במוצ"ש

5 דקות תורה ביום: דין סעודה מפסקת בתשעה באב שחל במוצ"ש

תגובות