5 דקות תורה ביום: כמה צריך לשתות המקדש על היין?

5 דקות תורה ביום: כמה צריך לשתות המקדש על היין?

תגובות