5 דקות תורה ביום: הרגיל לומר ארבעה דברים - זוכה ומקבל פני שכינה

5 דקות תורה ביום: הרגיל לומר ארבעה דברים - זוכה ומקבל פני שכינה

תגובות