5 דקות תורה ביום: מדוע נוהגים לומר 'לחיים'?

5 דקות תורה ביום: מדוע נוהגים לומר 'לחיים'?

תגובות