5 דקות תורה ביום: מי פטור מצום תשעה באב?

5 דקות תורה ביום: מי פטור מצום תשעה באב?

תגובות