ה.הרצל חודר, פרשת חקת - חוקי הבורא | תשע"ב / R.Herzl Hoder, Parashat Chu...

תגובות