הרב אורי זוהר, פרשת בהעלותך / Rabbi Uri Zohar, Parashat Behaalotcha ✡

תגובות