הרב בן ציון מוצפי שליט"א, פרשת שלח לך | תשע"ד/Rabbi Ben Zion Mutzafi Reb...

תגובות