מי שנפטר בשבת - הוא צדיק? | מותר להעביר סכין מיד ליד? | תכלת בציצית | גזיזת ציפורניים בלילה | מסיבת יום הולדת - מנהג טוב? | בחירת שם לתינוק | חתונה מעורבת | מדוע מדליקים נר נשמה?

מי שנפטר בשבת - הוא צדיק? | מותר להעביר סכין מיד ליד? | תכלת בציצית | גזיזת ציפורניים בלילה | מסיבת יום הולדת - מנהג טוב? | בחירת שם לתינוק | חתונה מעורבת | מדוע מדליקים נר נשמה?

תגובות