5 דקות תורה ביום: אין לעשות קידוש על 'כוס פגום'

5 דקות תורה ביום: אין לעשות קידוש על 'כוס פגום'

תגובות