5 דקות תורה ביום: מהו יין נסך, ודין יהודי מחלל שבת

5 דקות תורה ביום: מהו יין נסך, ודין יהודי מחלל שבת

תגובות