5 דקות תורה ביום

5 דקות תורה ביום: אין לשבת ליד אדם שמתפלל

תגובות