5 דקות תורה ביום: כיצד מתוכננים כשבאים לפגוש את המלך?

5 דקות תורה ביום: כיצד מתוכננים כשבאים לפגוש את המלך?

תגובות