5 דקות תורה ביום: חובה להתנועע בתפילה?

5 דקות תורה ביום: חובה להתנועע בתפילה?

תגובות