5 דקות תורה ביום: מדוע מכסים את החלות בקידוש?

5 דקות תורה ביום: מדוע מכסים את החלות בקידוש?

תגובות