5 דקות תורה ביום: מה יעשה אדם שאין לו יין לקידוש?

5 דקות תורה ביום: מה יעשה אדם שאין לו יין לקידוש?

תגובות