5 דקות תורה ביום: מי זוכה לראות את השכינה בשעת פטירתו?

5 דקות תורה ביום: מי זוכה לראות את השכינה בשעת פטירתו?

תגובות