5 דקות תורה ביום: מי דומה למלאך?

5 דקות תורה ביום: מי דומה למלאך?

תגובות