5 דקות תורה ביום: טלית שנשמטה באמצע תפילה העמידה

5 דקות תורה ביום: טלית שנשמטה באמצע תפילה העמידה

תגובות