5 דקות תורה ביום: מה עושים עם יין שנגע בו מחלל שבת בפרהסיה?

5 דקות תורה ביום: מה עושים עם יין שנגע בו מחלל שבת בפרהסיה?

תגובות