5 דקות תורה ביום: האם אפשר לקדש בכוס חד פעמית?

5 דקות תורה ביום: האם אפשר לקדש בכוס חד פעמית?

תגובות