5 דקות תורה ביום: מותר לשתות משקה שהיה מגולה במשך הלילה?

5 דקות תורה ביום: מותר לשתות משקה שהיה מגולה במשך הלילה?

תגובות