5 דקות תורה ביום: מותר לקדש על יין שהיה מגולה?

5 דקות תורה ביום: מותר לקדש על יין שהיה מגולה?

תגובות