5 דקות תורה ביום: השותה יין, מותר לו להתפלל?

5 דקות תורה ביום: השותה יין, מותר לו להתפלל?

תגובות