5 דקות תורה ביום: המתפלל באוטובוס, יתפלל בעמידה?

5 דקות תורה ביום: המתפלל באוטובוס, יתפלל בעמידה?

תגובות