מ"רייטינג" להידברות | מה בירר נתניהו בבית הכנסת? | רשב"י בנבואה על נפילת סוריה | נולד לאחר 46 שנה | תכנית הריאליטי המרושעת ביותר | מיהו המלאך השומר? | מקבץ הומור 88

מ"רייטינג" להידברות | מה בירר נתניהו בבית הכנסת? | רשב"י בנבואה על נפילת סוריה | נולד לאחר 46 שנה | תכנית הריאליטי המרושעת ביותר | מיהו המלאך השומר? | מקבץ הומור 88

תגובות