מהי תכליתם של השדים והרוחות? | מאיזה שבט אני? | סגולת 40 יום - כולל שבתות? | תכשיטים מהגרוש | זר פרחים בשמיטה | חולצה עם צלב | שמירת נגיעה מאחיינים | מותר לצייר אדם?

מהי תכליתם של השדים והרוחות? | מאיזה שבט אני? | סגולת 40 יום - כולל שבתות? | תכשיטים מהגרוש | זר פרחים בשמיטה | חולצה עם צלב | שמירת נגיעה מאחיינים | מותר לצייר אדם?

תגובות