ה.ב.שלום-שבועות ומגילת רות-תורה קונים במאמץ/R.B.Shalom-Shavuot&Megilat R...

תגובות