הרב יצחק פנגר, מזל שור / Rabbi Yitzhak Fanger, Taurus ✡

תגובות