הרב אורי זוהר, פרשת במדבר / Rabbi Uri Zohar, Parshat Bamidbar ✡

תגובות