הרב בן ציון מוצפי שליט"א, פרשת נשא | תשע"ד / Rabbi Ben Zion Mutzafi, Par...

תגובות