קניית דירה מזוג גרוש | מותר לאישה לנסוע על אופנוע? | המפץ הגדול | המתנה בין בשר לחלב | אמירת תהילים בלילה | באחרית הימים נצטרך לעבוד? | לנפח בלון בשבת

קניית דירה מזוג גרוש | מותר לאישה לנסוע על אופנוע? | המפץ הגדול | המתנה בין בשר לחלב | אמירת תהילים בלילה | באחרית הימים נצטרך לעבוד? | לנפח בלון בשבת

תגובות