ממתי מותר להתגלח? | לחיצת יד מתוך נימוס | לשבת ליד גבר באוטובוס | מגורים משותפים | מותר לשקר בסקרים? | עגיל לגברים | גזל בעבודה | לפרסם נס ברבים?

ממתי מותר להתגלח? | לחיצת יד מתוך נימוס | לשבת ליד גבר באוטובוס | מגורים משותפים | מותר לשקר בסקרים? | עגיל לגברים | גזל בעבודה | לפרסם נס ברבים?

תגובות