5 דקות תורה ביום: כיצד מתפללים בבית אבל, ומדוע טוב לנשק יד של רב?

5 דקות תורה ביום: כיצד מתפללים בבית אבל, ומדוע טוב לנשק יד של רב?

תגובות