5 דקות תורה ביום: מתי מדליקים נרות בחג הסמוך לשבת?

5 דקות תורה ביום: מתי מדליקים נרות בחג הסמוך לשבת?

תגובות